อภิปายออนไลน์ (โดยโปรแกรม Zoom )

การอภิปรายออนไลน์ หน่วยการเรียนที่ 3

เข้าสู่การอภิปายออนไลน์ (โดยโปรแกรม Zoom )
กดคลิกลิงก์เพื่อเข้าอภิปรายออนไลน์

———-
Meeting ID: 542 167 6774
Passcode: 123456

———-

หากยังไม่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ด้านล่าง
ดาวน์โหลด ZOOM