ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หลักและทฤษฏีการสื่อสาร[หลักนิเทศฯ]

ชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้และสิ่งหนึ่งที่สำคัญและต้องมีการเรียนรู้คือ ความสัมพันธ์ หรือ มนุษยสัมพันธ์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มักเป็นบทเรียนของกันและกัน